Letní Bedřichovská pětihodinovka

B5H_DATUM_LETNI_EXT

    Rozpis

8. ročník

Letní Bedřichovské pětihodinovky

... Závod, který prověří nejen Vaše kolo ...

   Srdečně Vás zveme na další ročník Letní Bedřichovské pětihodinovky – jedná se tradičně o jednodenní orientační cyklistický závod dvojic typu Bike Adventure pro širší sportovní veřejnost. Trasu si volí každý sám s ohledem na bodové ohodnocení kontrol, aktuální fyzickou kondici a náladu.

  Přijeďte si zajet jeden z největších závodů typu Bike Adventure v ČR. Je zařazen do seriálu závodů SHOCART LIGA 2020. Poznáte krásy podhůří Jizerských hor a zjistíte, že v okolí Jablonce a Tanvaldu jsou parádní terény pro horské kolo.

Pořadatelé:
Mirek a Markéta Kalinovi

Datum závodu:
Sobota 11. července 2020

Centrum závodu:
Bedřichov u Jablonce nad nisou - parkoviště kousek od vleků naproti chatě Nisanka - 50°47'11.472"N, 15°8'52.969"E

Přihlášky:
Online v přihláškovém formuláři na http://www.b5h.cz/letni/prihlaska.php
Přihlášky budou spuštěny 31.5.2020 v 18:00, uzavřeny budou 1.7.2020 ve 12:00 (pozor, letos může být závod vyprodán mnohem dříve). Případné dohlášky poté již pouze emailem na základě možností pořadatelů.

Startovné:
690 Kč za dvojici

Platby za startovné hraďte výhradně převodem co nejdříve po přihlášení na účet 2800367248/2010 (Fio Banka). Jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo (9 číslic), uvedené též v přihlášce. Bez zaplacení je přihláška neplatná !!! V případě naplnění kapacity závodu budou dvojice s neuhrazeným startovným vyškrtnuty ze startovní listiny (před tímto krokem proběhne ještě pár upozornění).

Ubytování:
Pořadatel nezajišťuje. Zájemcům o ubytování doporučujeme využit nabídky penzionů v blízkém okolí -
na Skrz.cz v části ubytování v Bedřichově či jinde v Jizerských horách nebo Bedrichov.cz.

Parkování:
Zdarma přímo v centru závodu

Prezentace na akci:
10.7.2020 od 18:00 do 20:00 v obchodě SPORTICUS
11.7.2020 od 9:00 do 10:00 v centru závodu

Start:
Intervalový start ve vlnách. První dvojice v 10:30.
Startovní listina bude zveřejněna na webu závodu v týdnu před závodem

Časový limit:
Pro všechny kategorie limit 5 hodin

Mapa:
Turistická mapa Mapy.cz 1:50000. Dvojice dostane automaticky dvě mapy.

Způsob ražení:
Průchod kontrolními body bude evidován pomocí elektronického systému SPORTIDENT - použijeme bezkontaktní ražení kvůli lankám, které provlékáváme krabičkami, doporučujeme použít SIAC čip (jen ten, kdo dorazí na kontrolu jako první, bude muset razit kontaktně, aby krabičku probudil) - dvojice, kteří čip nemají, si ho mohou zapůjčit čip za 50kč. Zájem o zapůjčení zatrhněte přímo v online přhlášce. V případě ztráty čipu bude účtována částka 1500kč.

Vypsané kategorie:
MM – dvojice muž/muž
MM+ – dvojice muž/muž (součet věku nad 90 let)
MD – dvojice muž/žena
MD+ – dvojice muž/žena (součet věku nad 90 let)
DD – dvojice žena/žena
DD+ – dvojice žena/žena (součet věku nad 90 let)
RD – rodič (rodiče) s dítětem (dětmi) do 15 let - jedna společná kategorie pro děti samostatně jedoucí, na gumicuku / na tyči nebo v přívěsných vozících

Vyhlášení vítězů:
Pro první 3 dvojice v každé kategorii budou připraveny diplomy a ceny

Doporučené vybavení:
Kolo + mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na kole) - na místě bude možné mapníky zakoupit a s největší pravděpodobností i zapůjčit. Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstveni v průběhu závodu

Poděkování:
Konání závodu umožnil státní podnik Lesy České republiky, s.p. - závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy ČR, jsou to tedy i vaše lesy, chovejme se tedy ohleduplně.

Hygienická situace a případná omezení:
Vzhledem k proběhlé hygienické situaci si pořadatel závodu vyhrazuje možnost využít některé nestandardní organizační opatření, které vyplynou z momentálního stavu, situace a závazných předpisů. Např. upravené intervaly startů, rozdělení do startovních skupin tak, aby byla splněna podmínka celkového povoleného počtu osob, organizace startovního a cílového prostoru, omezení hromadných činností, hygienické opatření, omezení konzumace apod.

Pravidla a podmínky:
1. Každá dvojice obdrží při prezentaci závodu turistickou mapu se zakreslenými kontrolami. Bodové ohodnocení kontrol obdrží dvojice až po odstartování na mapovém startu.
2. Startuje se v pravidelných vlnách s intervaly - do startovní zóny je proto nutné dostavit se nejméně s 5 minutovou časovou rezervou tak, aby závodníci byli včas připraveni na svůj startovní čas. Jestliže se závodník dostaví později, přijde o své minuty bez náhrady.
3. Závodní limit je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována. Přesné hodnoty penalizace budou uvedeny v pokynech před závodem.
4. Průchod kontrolními body si závodníci označí pravděpodobně do čipu Kukačka, případně do papírových průkazek pomocí kleštiček umístěných na kontrole. Členové dvojice musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti na doslech na kontrolních bodech a v cíli musí být dvojice spolu.
5. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav kol atd. Závodí se za plného provozu, buďte tudíž ohleduplní k ostatním cyklistům a turistům. Účastníci závodí na vlastní nebezpečí.
6. Pořadatelé prosí závodníky o dodržování obecných zásad chování v přírodě, hlavně neježdění mimo cesty uvedené v mapě. Je nutné dodržovat Lesní zákon, zejména § 20.
7. Kapacita startujících je omezena, pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlašování v momentě naplnění kapacity závodu (150 dvojic).

Další informace:
Mirek Kalina                                    
+420 602 305 007                            
mirek.kalina@sporticus.cz

mirek.kalina@sporticus.cz | +420 602 305 007