Letní Bedřichovská pětihodinovka

sobota 23.7.2022
virtuálně 22.-31.7.2022

    Rozpis

9. ročník

Letní Bedřichovské pětihodinovky

... Akce, která prověří nejen Vaše kolo ...

  Srdečně Vás zveme na další ročník Letní Bedřichovské pětihodinovky – jedná se o veřejnou jednodenní orientační cyklistickou akci dvojic, která bude zájemcům změřena. Trasu si volí každý sám s ohledem na bodové ohodnocení kontrol, aktuální fyzickou kondici a náladu.

  Je zařazen do seriálu SHOCART LIGA 2022. Letos poznáte krásy Jizerských hor a jejich podhůří.

Připravili:
Mirek a Markéta Kalinovi

Datum akce:
Sobota 23. července 2022 nebo virtuálně mezi 22.-31. červencem 2022

Centrum akce:
Bedřichov u Jablonce nad nisou - přesné místo centra akce bude ještě upřesněno

Přihlášky:
Online v přihláškovém formuláři na http://www.b5h.cz/letni/prihlaska.php
Přihlášky na veřejnou jednodenní orientační cyklistickou akci dvojic jsou spuštěny od 20.6.2022, uzavřeny budou 19.7.2022 v 8:00. Případné dohlášky poté již pouze emailem na základě možností pořadatelů.
Dvojice do virtuálního akce se mohou hlásit kdykoliv i po skočení termínu přihlášek emailem (nebo možná to půjde i online).

Startovné:
500 Kč za dvojici (300 Kč pro dvojice ve virtuální akci)

Platby za startovné hraďte výhradně převodem co nejdříve po přihlášení na účet 2800367248/2010 (Fio Banka). Jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo (9 číslic), uvedené též v přihlášce. Bez zaplacení je přihláška neplatná !!!

Parkování:
Bude upřesněno v pokynech

Prezentace na akci:
23.7.2020 od 9:00 do 10:00 v centru akce

Start:
Volný čas startu 23.7. mezi 10:00 a 11:00.

Virtuální akce:
Mapu a přesné instrukce dostanete do emailu nejpozději 21.7. nebo později až se přihlásíte ...
Start a cíl bude na stejném místě jako prezenční akce, přesné umístění startovních a cílových QR kódů dostanete do emailu. QR kódy z kontrolních bodů svezeme až po 31.7.

Časový limit:
Pro všechny kategorie limit 5 hodin

Mapa:
Turistická mapa Mapy.cz 1:50000. Dvojice dostane automaticky dvě mapy.

Způsob ražení:
Průchod kontrolními body bude evidován pomocí QR kódů aplikace iOrieteering - pro účast na akci je tedy nutné mít s sebou mobilní telefon se staženou aplikací iOrienteering.

Vypsané kategorie:
MM – dvojice muž/muž
MD – dvojice muž/žena
DD – dvojice žena/žena
RD – rodič (rodiče) s dítětem (dětmi) do 15 let - jedna společná kategorie pro děti samostatně jedoucí, na gumicuku / na tyči nebo v přívěsných vozících
VIRTUÁLNÍ - kdo pojedete virtuální akci, zatrhněte si kategorii VIRTUÁLNÍ - tam pohlaví ani věk nerozlišujeme

Vyhlášení vítězů:
Pro první 3 dvojice v každé kategorii budou připraveny diplomy a drobné ceny - dvojice startující virtuálně se nebudou počítat do běžných výsledků v den akce (budou mít totiž mapu předem), výsledky kategorie VIRTUÁLNÍ ale poté samozřejmě zveřejníme.

Doporučené vybavení:
Kolo + mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na kole) - na místě bude možné mapníky po předchozí domluvě zakoupit a s největší pravděpodobností i zapůjčit.

Pravidla a podmínky:
1. Každá dvojice obdrží na startu turistickou mapu se zakreslenými kontrolami a bodovým hodnocením.
2. Časový limit je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována. Přesné hodnoty penalizace budou uvedeny v pokynech před akcí.
3. Členové dvojice musí být v průběhu akce stále ve vzdálenosti na doslech - na kontrolních bodech a v cíli musí být dvojice spolu.
4. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav kol atd. Akce se koná za plného provozu, buďte tudíž ohleduplní k ostatním cyklistům a turistům. Účast na vlastní nebezpečí.
5. Pořadatelé prosí účastníky o dodržování obecných zásad chování v přírodě, hlavně neježdění mimo cesty uvedené v mapě. Je nutné dodržovat Lesní zákon, zejména § 20.

Další informace:
Mirek Kalina                                    
+420 602 305 007                            
mirek.kalina@sporticus.cz

mirek.kalina@sporticus.cz | +420 602 305 007