Zimní Bedřichovská pětihodinovka
neděle 15.1.2017
    Rozpis

10. ročník
Zimní
Bedřichovské pětihodinovky

Jizerské hory

... Závod, pro který byly lyže stvořeny ...

   Srdečně Vás zveme na jubilejní desátý ročník ZIMNÍ Bedřichovské pětihodinovky – jednodenního orientačního lyžařského závodu dvojic pro širší sportovní veřejnost. Trasu si volí každý sám s ohledem na bodové ohodnocení kontrol, aktuální fyzickou kondici a náladu.

   Přijeďte si zajet nejstarší a nejobsazenější SKI Adventure závod v ČR. Krásné lyžařské terény Jizerských hor jsou optimální právě pro běžkaře a určitě se podíváte i na místa, na která normálně nejezdíte.

Pořadatelé:
Mirek a Markéta Kalinovi

Datum závodu:
Neděle 15. ledna 2017

Centrum závodu:
Bedřichov u Jablonce nad Nisou – lyžařský stadion

Přihlášky:
Online v přihláškovém formuláři na http://www.b5h.cz/zimni/
Přihlášky budou spuštěny 1.12.2016, uzavřeny budou 9.1.2017 ve 12:00

Startovné:
550 Kč za dvojici - !!! AKCE !!! – všichni přihlášení do 31.12.2016 dostanou v rámci startovného tmavé lyžařské ponožky z nové kolekce SPORTICUS.CZ

Platby za startovné zasílejte na účet 2800367248/2010 (Fio Banka)
Jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo (9 číslic), uvedené též v přihlášce

Ubytování:
Pořadatel nezajišťuje. Zájemcům o ubytování doporučujeme využit nabídky penzionů v blízkém okolí
http://www.bedrichov.cz/ubytovani-a-sluzby/ubytovani-v-bedrichove/

Parkování:
Na placených parkovištích v obci Bedřichov
http://www.bedrichov.cz/doprava-a-parkovani-1/parkovani/

Prezentace na akci:
14.1.2016 od 16:00 do 18:00
15.1.2016 od 8:00 do 9:00

Start:
Intervalový start ve vlnách. První dvojice v 9:30
Startovní listina bude zveřejněna na webu závodu v týdnu před závodem

Časový limit:
Pro všechny kategorie limit 5 hodin

Mapa:
Zimní lyžařská 1:50000 Mapy.cz
Dvojice dostane automaticky dvě mapy, takže odpadá doobjednávání druhé mapy.

Vypsané kategorie:
MM – dvojice muž/muž
MM+ – dvojice muž/muž (součet věku nad 80 let)
MD – dvojice muž/žena
MD+ – dvojice muž/žena (součet věku nad 80 let)
DD – dvojice žena/žena
DD+ – dvojice žena/žena (součet věku nad 80 let)
RD – rodič (rodiče) s dítětem (dětmi) do 15 let – jedna společná kategorie pro děti v přívěsných vozících, na gumicuku nebo samostatně jedoucích

Vyhlášení vítězů:
Pro první 3 dvojice v každé kategorii budou připraveny diplomy a ceny

Doporučené vybavení:
Lyže na klasickou či volnou techniku, vosky a parafíny, mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na lyžích)
Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstveni v průběhu závodu

Poděkování:
B5h se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tedy ohleduplně!

Pravidla a podmínky:
1. Každá dvojice obdrží při prezentaci závodu lyžařskou mapu se zakreslenými kontrolami. Bodové ohodnocení kontrol obdrží dvojice až po odstartování na mapovém startu na konci stadionu.
2. Startuje se v pravidelných vlnách s intervaly - do startovní zóny je proto nutné dostavit se nejméně s 5 minutovou časovou rezervou tak, aby závodníci byli včas připraveni na svůj startovní čas. Jestliže se závodník dostaví později, přijde o své minuty bez náhrady.
3. Závodní limit je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována. Přesné hodnoty penalizace budou uvedeny v pokynech před závodem.
4. Průchod kontrolními body si závodníci značí do papírových průkazek pomocí kleštiček umístěných na kontrole. Členové dvojice musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti na doslech,
na kontrolních bodech a v cíli musí být dvojice spolu.
5. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav lyží atd. Závodí se za plného lyžařského provozu, buďte tudíž ohleduplní k ostatním lyžařům. Účastníci svým podpisem při prezentaci stvrzují, že závodí na vlastní nebezpečí.
6. Pořadatelé prosí závodníky o dodržování obecných zásad chování v přírodě, hlavně neježdění mimo upravené cesty. Většina cest vede prostorem CHKO Jizerské hory. Je nutné dodržovat Lesní zákon, zejména § 20.
7. V případě nepřízně počasí (bez sněhu) se závod ruší. Startovné bude závodníkům vráceno.
8. Kapacita startujících je tentokráte omezena, pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlašování v momentě naplnění kapacity závodu (cca 100 dvojic).

Další informace:
Mirek Kalina                                    
+420 602 305 007                            
b5h@kamzasnehem.cz


DMS Jizerská OPS

b5h@kamzasnehem.cz | +420 602 305 007