Zimní Bedřichovská pětihodinovka
neděle 7.1.2018
    Rozpis

11. ročník
Zimní
Bedřichovské pětihodinovky

Jizerské hory

... Závod, pro který byly lyže stvořeny ...

Srdečně Vás zveme na jedenáctý ročník ZIMNÍ Bedřichovské pětihodinovky – jednodenního orientačního lyžařského závodu dvojic pro širší sportovní veřejnost. Trasu si volí každý sám s ohledem na bodové ohodnocení kontrol, aktuální fyzickou kondici a náladu.

Přijeďte si zajet nejstarší, nejobsazenější a v některých letech jediný SKI Adventure závod v ČR. Krásné lyžařské terény Jizerských hor jsou optimální právě pro běžkaře a určitě se podíváte i na místa, na která při běžných vyjíždkách nejezdíte.

Pořadatelé:
Mirek a Markéta Kalinovi

Datum závodu:
Neděle 7. ledna 2018

Centrum závodu:
Bedřichov u Jablonce nad Nisou – lyžařský stadion

Přihlášky:
Online v přihláškovém formuláři na http://www.b5h.cz/zimni/prihlaska.php
Přihlášky budou spuštěny 16.11.2017, uzavřeny budou 2.1.2018 v 9:00, případné dohlášky poté již pouze emailem na základě možností pořadatelů.

Startovné:
600 Kč za dvojici - !!! AKCE !!! – všichni online přihlášení dostanou v rámci startovného
ŠKRABKU NA BĚŽKY od SPORTICUS.CZ

Zapůjčení SPORTIDENT (SI čip), pro ty, kteří nemají vlastní - 50 Kč

(UPDATE 23.12. - měřící systém SPORTIDENT nebude nakonec použit, 50 Kč vrátíme všem dvojicím v hotovosti na prezentaci)

Platby za startovné hraďte výhradně převodem co nejdříve po přihlášení na účet 2800367248/2010 (Fio Banka). Jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo (9 číslic), uvedené též v přihlášce. Bez zaplacení je přihláška neplatná !!!

Ubytování:
Pořadatel nezajišťuje. Zájemcům o ubytování doporučujeme využit nabídky penzionů v blízkém okolí
http://www.bedrichov.cz/ubytovani-a-sluzby/ubytovani-v-bedrichove/

Parkování:
Pořadatel nezajištuje. Parkujte na placených parkovištích v obci Bedřichov
http://www.bedrichov.cz/doprava-a-parkovani-1/parkovani/

Prezentace na akci:
6.1.2018 od 14:00 do 17:00
7.1.2018 od 8:00 do 9:00

Start:
Intervalový start ve vlnách. První dvojice v 9:30
Startovní listina bude zveřejněna na webu závodu v týdnu před závodem

Časový limit:
Pro všechny kategorie limit 5 hodin

Mapa:
Zimní lyžařská 1:50000 Mapy.cz
Dvojice dostane automaticky dvě mapy, takže odpadá doobjednávání druhé mapy.

Způsob ražení:
Průchod kontrolními body bude evidován pomocí elektronického systému SportIdent - účastníci, kteří mají vlastní SI čip, uvedou jeho číslo v přihlášce. Ostatním bude zapůjčen od pořadatelů (půjčovné 50 Kč, za ztrátu čipu bude účtována jeho cena 1 000 Kč), zájem uveďte v přihlášce. Pro závod je potřeba jeden SI čip na dvojici.

UPDATE 23.12. - bude použit náš vlastní čipový systém KUKAČKA - za zapůjčení čipu nic neplatíte, naopak těm kdo hradili 50 kč za zapůjčení, bude tato částka vrácena na prezentaci.

Vypsané kategorie:
MM – dvojice muž/muž
MM+ – dvojice muž/muž (součet věku nad 90 let)
MD – dvojice muž/žena
MD+ – dvojice muž/žena (součet věku nad 90 let)
DD – dvojice žena/žena
DD+ – dvojice žena/žena (součet věku nad 90 let)
RD – rodič (rodiče) s dítětem (dětmi) do 15 let – jedna společná kategorie pro děti samostatně jedoucích, na gumicuku a v přívěsných vozících

Vyhlášení vítězů:
Pro první 3 dvojice v každé kategorii budou připraveny diplomy a ceny

Doporučené vybavení:
Lyže na klasickou či volnou techniku, vosky a parafíny, mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na lyžích)
Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstveni v průběhu závodu

Poděkování:
Konání závodu umožnil státní podnik Lesy České republiky, s.p. - závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy ČR, jsou to tedy i vaše lesy, chovejme se tedy ohleduplně.

Pravidla a podmínky:
1. Každá dvojice obdrží při prezentaci závodu lyžařskou mapu se zakreslenými kontrolami. Bodové ohodnocení kontrol obdrží dvojice až po odstartování na mapovém startu na konci stadionu.
2. Startuje se v pravidelných vlnách s intervaly - do startovní zóny je proto nutné dostavit se nejméně s 5 minutovou časovou rezervou tak, aby závodníci byli včas připraveni na svůj startovní čas. Jestliže se závodník dostaví později, přijde o své minuty bez náhrady.
3. Závodní limit je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována. Přesné hodnoty penalizace budou uvedeny v pokynech před závodem.
4. Členové dvojice musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti na doslech, na kontrolních bodech a v cíli musí být dvojice spolu.
5. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav lyží atd. Závodí se za plného lyžařského provozu, buďte tudíž ohleduplní k ostatním lyžařům. Účastníci závodí na vlastní nebezpečí.
6. Pořadatelé prosí závodníky o dodržování obecných zásad chování v přírodě, hlavně neježdění mimo upravené cesty. Celý prostor závodu spadá do CHKO Jizerské hory. Je nutné dodržovat Lesní zákon, zejména § 20.
7. V případě nepřízně počasí (bez sněhu) se závod ruší. 90% startovného bude závodníkům vráceno.
8. Kapacita startujících je omezena, pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlašování v momentě naplnění kapacity závodu (cca 100 dvojic).

Další informace:
Mirek Kalina
+420 602 305 007
mirek.kalina@sporticus.cz


DMS Jizerská OPS

mirek.kalina@sporticus.cz | +420 602 305 007