Zimní Bedřichovská pětihodinovka
neděle 6.1.2019

neděle 6.1.2019

    Rozpis

12. ročník
Zimní
Bedřichovské pětihodinovky

Jizerské hory

... Závod, pro který byly lyže stvořeny ...

Srdečně Vás zveme na dvanáctý ročník ZIMNÍ Bedřichovské pětihodinovky – jednodenního orientačního lyžařského závodu dvojic pro širší sportovní veřejnost. Trasu si volí každý sám s ohledem na bodové ohodnocení kontrol, aktuální fyzickou kondici a náladu.

Přijeďte si zajet nejstarší, nejobsazenější a v některých letech jediný SKI Adventure závod v ČR. Krásné lyžařské terény Jizerských hor jsou optimální právě pro běžkaře a určitě se podíváte i na místa, na která při běžných vyjíždkách nejezdíte.

Pořadatelé:
Mirek a Markéta Kalinovi

Datum závodu:
Neděle 6. ledna 2019

Centrum závodu:
Bedřichov u Jablonce nad Nisou – lyžařský stadion

Přihlášky:
Online v přihláškovém formuláři na http://www.b5h.cz/zimni/prihlaska.php
Přihlášky budou spuštěny 18.11.2018 v 18:00, uzavřeny budou 2.1.2019 v 09:00 (pozor, většinou bývá závod vyprodán mnohem dříve), případné dohlášky poté již pouze emailem na základě možností pořadatelů.

Startovné:
650 Kč za dvojici

Platby za startovné hraďte výhradně převodem co nejdříve po přihlášení na účet 2800367248/2010 (Fio Banka). Jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo (9 číslic), uvedené též v přihlášce. Bez zaplacení je přihláška neplatná !!! V případě naplnění kapacity závodu budou dvojice s neuhrazeným startovným vyškrtnuty ze startovní listiny (před tímto krokem proběhne ještě pár upozornění).

Ubytování:
Pořadatel nezajišťuje. Zájemcům o ubytování doporučujeme využit nabídky penzionů v blízkém okolí
http://www.bedrichov.cz/ubytovani-a-sluzby/ubytovani-v-bedrichove/

Parkování:
Pořadatel nezajištuje. Parkujte na placených parkovištích v obci Bedřichov
http://www.bedrichov.cz/doprava-a-parkovani-1/parkovani/

Prezentace na akci:
5.1.2019 od 14:00 do 17:00 v obchodě SPORTICUS
6.1.2019 od 8:00 do 9:00 v prostoru lyžařského stadionu

Start:
Intervalový start ve vlnách. První dvojice v 9:30
Startovní listina bude zveřejněna na webu závodu v týdnu před závodem

Časový limit:
Pro všechny kategorie limit 5 hodin

Mapa:
Zimní lyžařská 1:50000 Mapy.cz
Dvojice dostane automaticky dvě mapy, takže odpadá doobjednávání druhé mapy.

Způsob ražení:
Průchod kontrolními body bude evidován pomocí elektronického systému KUKAČKA - čip bude zdarma zapůjčen od pořadatelů.

Vypsané kategorie:
MM – dvojice muž/muž
MM+ – dvojice muž/muž (součet věku nad 90 let)
MD – dvojice muž/žena
MD+ – dvojice muž/žena (součet věku nad 90 let)
DD – dvojice žena/žena
DD+ – dvojice žena/žena (součet věku nad 90 let)
RD – rodič (rodiče) s dítětem (dětmi) do 15 let – jedna společná kategorie pro děti samostatně jedoucích, na gumicuku a v přívěsných vozících

Vyhlášení vítězů:
Pro první 3 dvojice v každé kategorii budou připraveny diplomy a ceny

Doporučené vybavení:
Lyže na klasickou či volnou techniku, vosky a parafíny, mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na lyžích)
Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstveni v průběhu závodu

Poděkování:
Konání závodu umožnil státní podnik Lesy České republiky, s.p. - závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy ČR, jsou to tedy i vaše lesy, chovejme se tedy ohleduplně.

Pravidla a podmínky:
1. Každá dvojice obdrží při prezentaci závodu lyžařskou mapu se zakreslenými kontrolami. Bodové ohodnocení kontrol obdrží dvojice až po odstartování na mapovém startu na konci stadionu.
2. Startuje se v pravidelných vlnách s intervaly - do startovní zóny je proto nutné dostavit se nejméně s 4 minutovou časovou rezervou tak, aby závodníci byli včas připraveni na svůj startovní čas. Jestliže se závodník dostaví později, přijde o své minuty bez náhrady.
3. Závodní limit je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována. Přesné hodnoty penalizace budou uvedeny v pokynech před závodem.
4. Členové dvojice musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti na doslech, na kontrolních bodech a v cíli musí být dvojice spolu.
5. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav lyží atd. Závodí se za plného lyžařského provozu, buďte tudíž ohleduplní k ostatním lyžařům. Účastníci závodí na vlastní nebezpečí.
6. Pořadatelé prosí závodníky o dodržování obecných zásad chování v přírodě, hlavně neježdění mimo upravené cesty. Celý prostor závodu spadá do CHKO Jizerské hory. Je nutné dodržovat Lesní zákon, zejména § 20.
7. V případě nepřízně počasí bude závod uspořádán v náhradním termínu (neděle 27.1.2019). V případě, že by nebylo možné závod uspořádat ani v náhradním termínu, bude 90% startovného vráceno zpět přihlášeným.
8. Kapacita startujících je omezena, pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlašování v momentě naplnění kapacity závodu (cca 100 dvojic).

Další informace:
Mirek Kalina
+420 602 305 007
mirek.kalina@sporticus.cz


DMS Jizerská OPS

mirek.kalina@sporticus.cz | +420 602 305 007