Letní Bedřichovská pětihodinovka

sobota 28.7.2018

    Rozpis

6. ročník

Letní Bedřichovské pětihodinovky (NMPS)

... Závod, který prověří nejen Vaše kolo ...

   Srdečně Vás zveme na další ročník Letní Bedřichovské pětihodinovky – tentokráte však ne s centrem v Bedřichově, ale v Novém Městě pod Smrkem. Opět se však jedná se o jednodenní orientační cyklistický závod dvojic typu Bike Adventure pro širší sportovní veřejnost. Trasu si volí každý sám s ohledem na bodové ohodnocení kontrol, aktuální fyzickou kondici a náladu.

  Přijeďte si zajet jeden z největších závodů typu Bike Adventure v ČR. Je zařazen do seriálu závodů SHOCART LIGA 2016. Poznáte krásy Frýdlantského výběžku a zjistíte, že Nové Město pod Smrkem nejsou jen singltreky.

Pořadatelé:
Mirek a Markéta Kalinovi

Datum závodu:
Sobota 23. července 2016

Centrum závodu:
Nové Město pod Smrkem - kemp a koupaliště přímo u nástupního místa na Singltrek pod Smrkem - 50.9263458N, 15.2453606E

Přihlášky:
Online v přihláškovém formuláři na http://www.b5h.cz/
Přihlášky budou spuštěny 1.6.2016, uzavřeny budou 18.7.2016 ve 12:00

Startovné:
550 Kč za dvojici - !!! AKCE !!! – všichni přihlášení do 1.7.2016 dostanou v rámci startovného cyklistické ponožky od SPORTICUS.CZ, v přihlášce zvolte velikost.

200 Kč pro kategorii DĚTI - při přihlášce do 1.7. dostanou také ponožky zdarma

Platby za startovné zasílejte na účet 2800367248/2010 (Fio Banka)
Jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo (9 číslic), uvedené též v přihlášce

Ubytování:
V kempu "U koupaliště" nebo v apartménech v Městkých lázních (oboje provozuje Sportovní a relaxační centrum NMPS) - ubytování si prosím zarezervujte sami na webu provozovatele

Parkování:
Přímo v centru závodu

Prezentace na akci:
22.7.2016 od 19:00 do 20:00
23.7.2016 od 8:00 do 9:30

Start:
Intervalový start ve vlnách. První dvojice v 10:30.
Startovní listina bude zveřejněna na webu závodu v týdnu před závodem

Časový limit:
Pro všechny kategorie limit 5 hodin

Mapa:
Turistická mapa Mapy.cz 1:50000. Dvojice dostane automaticky dvě mapy.

Vypsané kategorie:
MM – dvojice muž/muž
MM+ – dvojice muž/muž (součet věku nad 80 let)
MD – dvojice muž/žena
MD+ – dvojice muž/žena (součet věku nad 80 let)
DD – dvojice žena/žena
DD+ – dvojice žena/žena (součet věku nad 80 let)
JD – dvojice junior/dospělý (junior do 18 let), do této kategorie patří i děti v přívěsných vozících nebo na tyči, které zvládnou celou pětihodinovou trať
DĚTI - děti od cca 6 let do 15 let (možno s doprovodem i bez - bez doprovodu nutné podepsat souhlas rodičů) - trať s pevným pořadím kontrol na cca 15km

Vyhlášení vítězů:
Pro první 3 dvojice v každé kategorii budou připraveny diplomy a ceny

Doporučené vybavení:
Kolo + mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na kole)- na místě bude možné mapníky zapůjčit i zakoupit.
Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstveni v průběhu závodu

Pravidla a podmínky:
1. Každá dvojice obdrží při prezentaci závodu turistickou mapu se zakreslenými kontrolami. Bodové ohodnocení kontrol obdrží dvojice až po odstartování na mapovém startu.
2. Startuje se v pravidelných vlnách s intervaly - do startovní zóny je proto nutné dostavit se nejméně s 5 minutovou časovou rezervou tak, aby závodníci byli včas připraveni na svůj startovní čas. Jestliže se závodník dostaví později, přijde o své minuty bez náhrady.
3. Závodní limit je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována. Přesné hodnoty penalizace budou uvedeny v pokynech před závodem.
4. Průchod kontrolními body si závodníci značí do papírových průkazek pomocí kleštiček umístěných na kontrole. Členové dvojice musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti na doslech na kontrolních bodech a v cíli musí být dvojice spolu.
5. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav kol atd. Závodí se za plného provozu, buďte tudíž ohleduplní k ostatním cyklistům a turistům. Účastníci závodí na vlastní nebezpečí.
6. Pořadatelé prosí závodníky o dodržování obecných zásad chování v přírodě, hlavně neježdění mimo cesty uvedené v mapě. Je nutné dodržovat Lesní zákon, zejména § 20.
7. Kapacita startujících je tentokráte omezena, pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlašování v momentě naplnění kapacity závodu (cca 150 dvojic).

Další informace:
Mirek Kalina                                    
+420 602 305 007                            
b5h@kamzasnehem.cz

mirek.kalina@sporticus.cz | +420 602 305 007